ARCHIWUM
 
 

20/12/2018


Rada Budowy numer 2
 

W dniu 20.12.2018 r. w siedzibie Zamawiającego GDDKiA O/Ł odbyła się druga Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.


 

 
 
12/12/2018
 

Wystawiono PŚP nr 1 na kwotę 4.567.488,63 PLN netto (5.618.011,01 PLN brutto) co narastająco stanowi 1,00 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

 
 


 
22/11/2018

Rada Budowy numer 1
 

W dniu 22.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego GDDKiA O/Ł odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.


 05/10/2018


Podpisanie umowy na I odcinek S14 - węzeł Lublinek - węzeł Teofilów. Projekt i budowę I odcinka o długości 12,2 km, będzie realizowało konsorcjum firm: Budimex - LIDER - Strabag - partner

Termin wykonania prac wynosi 32 miesiące (bez okresów zimowych) od chwili podpisania umowy.

 
31/07/2018


Podpisanie umowy na nadzór na S14

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów. Zad. B – Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – DK91 w m Słowik”, z podziałem na dwie części” będzie pełniła łódzka firma: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. 90-046 Łódź, ul. Wodna 47.